Általános Szerződési Feltételek

Verziók: 2022.05.20.

1. Általános rendelkezések

A https://shop.egeszseg42.hu címen található webáruházat a Web42 Informatikai fejlesztő és tanácsadó Kft. (Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 48. Malomudvar 2. lépcsőház 2. emelet.; Cégjegyzékszám: 13-09-176806; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Cégbíróság, 1051 Budapest, Nádor utca 28., Adószám: 25354698-2-13; e-mail: info@egeszseg42.hu; telefonszám: +36(70) 677-5999) üzemelteti.

A Web42 Informatikai fejlesztő és tanácsadó Kft. mint https://shop.egeszseg42.hu webáruház üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában tájékoztatja a regisztrált felhasználókat, amelyet hírlevél vagy valamennyi felhasználónak a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat. Ilyen esetekben az Általános Szerződési Feltételek módosított változata megjelenik az oldalon.

Az alábbi fogalmak a jelen ÁSZF-ben a következők szerint értelmezendők:

Weboldal: https://shop.egeszseg42.hu található online kereskedelmi áruház.

Eladó/Szolgáltató: a https://shop.egeszseg42.hu weboldal üzemeltetetője.

Felhasználó: az a 16. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy, aki az https://shop.egeszseg42.hu oldal tartalmához hozzáfér;

Ügyfél: az a Felhasználó, aki az https://shop.egeszseg42.hu oldalon regisztrál, felhasználói fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: Saját fiók) – elfogadva ezáltal az Általános Szerződési Feltételeket. Természetes személyek esetén a regisztráció feltétele a 16. életév betöltése.

Vevő vagy Vásárló illetve Fogyasztó: az az Ügyfél, aki a weboldalon a Saját fiókon keresztül vagy regisztráció nélkül megrendelést adott le. Természetes személy esetén feltétel a 16. életévét betöltötte.

Saját fiók: az Ügyfél az https://shop.egeszseg42.hu oldalon regisztráció útján Saját fiókot hozhat létre, neve, e-mail címe, számlázási és szállítási adatok, telefonszám valamint a jelszó megadásával.

A Saját fiók menüpontokba szedve tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során és a megrendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat, valamint a megrendeléshez kapcsolódó releváns dokumentumokat.

A Felhasználó a regisztráció során és az Ügyfél a megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. A Felhasználó felelős azért, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve a teljesség és az időszerűség követelményének. Amennyiben az eladó tudomására jut, hogy a Felhasználó/Ügyfél által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a weboldal használatából kizárni; Az eladó jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a weboldal használatából kizárni abban az esetben is, ha az Ügyfél visszaélésszerűen használja a weboldalt illetve annak a szolgáltatásait. A weboldal visszaélésszerű használatának minősül például, ha az Ügyfél több termékre rendelést ad le, ám azokat önhibájából, szándékosan a termékek kézbesítése során, vagy azok átvételi helyre történő megérkezését követően nem veszi át.

Kosár: A Vásárló/Felhasználó Saját fiókjának az a része, ahova a Vásárló/Felhasználó elhelyezheti azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket meg kíván vásárolni az elhelyezés pillanatában vagy egy későbbi időpontban.

Termék: minden olyan, a Weboldalon értékesítésre szánt birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi, és amely vonatkozásában az Ügyfél a Weboldalon a megrendelését leadhatja;

Szerződés: az Eladó és a Vásárló között a Weboldalon megjelenített termékek és szolgáltatások értékesítése/megvásárlása tárgyában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre. A szerződéskötés nyelve: magyar.

Jótállás: A fogyasztó, mint vásárló és a vállalkozás, mint eladó között kötött szerződések esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

Tartalom:

 • minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Weboldalon látható és hozzáférhető;
 • minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet az Eladó a Felhasználónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld;
 • az Eladóval partneri kapcsolatban álló harmadik félre, valamint az általa nyújtott szolgáltatásra (különösen, de nem kizárólagosan: futárszolgálat) vonatkozó adatok, információk, árak;

Hírlevél: elektronikus úton (e-mail, SMS) a weboldal által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak/Ügyfélnek időszakosan küldött kereskedelmi üzenet, kommunikáció, amely a weboldalt érintő változásokról/újdonságokról, a weboldalon megjelenített Termékekről és/vagy az Eladó által adott időszakban szervezett/vállalt promóciókról, kedvezményekről tájékoztat és nyújt információt;

Kosár tartalma: egy Megrendelésben megrendelni kívánt Termékek vételárának összege, amely adott esetben a megrendelés végén csökkentésre kerül az Ügyfél által felhasznált/igénybe vett kupon -felhasználói fiókkal rendelkező Vásárló esetében a felhasznált pontok – forintban kifejezett összegével, növelve azonban a postaköltséggel illetve a házhoz szállítás költségével, azaz az Ügyfél által a Megrendelés leadását követően az adott Eladó részére fizetendő végösszeg.

Kosárérték: A kosárban lévő termékek engedménnyel csökkentett bruttó vételára.

Hozzászólás: a terméklapon megjelenített vélemény vagy megjegyzés.

2. Megrendelés

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. Ha a Vásárló nem kapná kézhez a termékkel együtt a kötelező használati utasítást, azt kérjük haladéktalanul jelezze ügyfélszolgálatunkon. Az eladó szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az a mindenkor hatályos általános forgalmi adót már tartalmazza. Kedvezményes termék esetében megjelenik a vételár, az eredeti vételár és a kedvezménnyel csökkentett vételár, valamint a kedvezmény mértéke. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0.- vagy 1.-Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Szintén nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, amennyiben a vásárláskori piaci viszonylathoz képest az adott termék vonatkozásában irreálisan alacsony ár kerül feltüntetésre. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándék termékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat az eladó elektronikus úton küldi el a Vevő részére. A webáruházban kínált termékek megvásárlása az egyes termékek oldalán illetve a termék melletti mezőben található „Kosárba” gomb megnyomásával, a mennyiség kiválasztása után kezdhető meg. Ezt követően lehetőség van a vásárlás folytatására, vagy a kosár tartalmának módosítására. A vevő a „kosár tartalma” gombra kattintva haladhat tovább a vásárlás véglegesítésében a „kasszához” gomb megnyomásával, ahol a vásárló továbbra is dönthet akként, hogy tovább vásárol. A vevő a „megrendelem”, gomb megnyomásával ajánlatot tesz, melyre az eladó a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küld. A megrendelés leadása előtt lehet megadni a számlázási és szállítási adatokat - a korábban megadott regisztrációs adatok alapján ezek automatikusan kitöltődnek -, szükséges továbbá megadni a vásárlói elérhetőséget (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám), a kiszállítási módot illetve a Fizetési módot. A megrendelés leadása előtt mindenképp szükséges az ÁSZF valamint az adatkezelési tájékoztató elfogadása,. Amennyiben a vásárló kupont kíván érvényesíteni, arra a megrendelés leadása előtt biztosít részére lehetőséget a vásárlói felület.

A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, termékmegnevezést, cikkszámot, darabszámot, megrendelő nevét, e-mail címét, telefonszámát, rendelésszámát. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit - nem érkezik meg a fent hivatkozott határidőn belül, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével, szerződött partnerek számára csak előzetes bejelentés után lehetséges az adatok módosítása.

Ha az eladó a leadott megrendelést azért nem teljesíti, mert az adott termék nem áll rendelkezésre, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

A kiszállítás folyamatáról a csomagküldő szolgálat fog folyamatos tájékoztatást adni a megadott e-mail címen vagy telefonszámon. Amennyiben a rendelés teljesítésével kapcsolatban bármi probléma merülne fel, az ügyintéző a vevőt azonnal keresi telefonon!

A szerződés nyelve magyar. A megrendelés tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. A weboldalon az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák

E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Vevő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és a Vevő között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18. életévet be nem töltött személy részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni. Amennyiben a Vevő a regisztráció során megadta születési évét, úgy alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén azt a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy jogosult-e a Vevő részére a megrendelt termék értékesítésére. Ellenkező esetben a Vevőnek az adott termék megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára vonatkozólag. A Vevő teljes körű szavatosságot vállal az előző bekezdésben hivatkozott, a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike, így különösen alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén a Vevő által megadott életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vevő köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevővel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a vásárolt termékek mellé akciók keretében ajándék terméket adjon vásárlói számára. Az ajándék termék vonatkozásában díjfizetési kötelezettsége a vásárlónak nem keletkezik, a szállítási súlyhatár esetében az ajándék termék súlya figyelmen kívül hagyandó.

3. Áruszállítás módja, ideje, költsége

A megrendelt termékek esetében az alábbi szállítási mód választható:

3.1. Házhoz szállítás

A „Házhoz szállítás” kiszállítási mód választása esetén a Magyar Posta Zrt. futárszolgálata viszi el a rendelést a megadott szállítási címre.

Házhoz szállítás esetén a súlyhatár 40 kg.

3.2. PostaPont

Ezen kiszállítási mód választása esetén a Magyar Posta Zrt. a kiválaszott PostaPontra szállítja a csomagot.

PostaPont kiszállítási mód választása esetén a súlyhatár 20 kg.

Házhoz szállítás mód és PostaPont szállítási mód választása esetén a Magyar Posta Zrt. futárszolgálata szállít Magyarország határain belül, várhatóan a rendelés leadását követő 3 munkanapon belül, a házhoz szállítás illetve a PostaPont szállítási mód szabályainak megfelelően.

Személyes átvétel esetén a megrendelt termék átvételére várhatóan a rendelés leadását követő 72 órán belül sor kerül.

A kiszállítási díjakat az alábbi táblázat tartalmazza:

Házhoz szállítás

Minimum súlyMaximum súlyMinimum értékMaximum értékSzállítási díj
0 gr2 000 gr0 Ft24 999 Ft1 550 Ft
2 001 gr5 000 gr0 Ft24 999 Ft1 800 Ft
5 001 gr10 000 gr0 Ft24 999 Ft2 050 Ft
10 001 gr15 000 gr0 Ft24 999 Ft2 300 Ft
15 001 gr20 000 gr0 Ft24 999 Ft2 550 Ft
20 001 gr25 000 gr0 Ft24 999 Ft3 000 Ft
25 001 gr30 000 gr0 Ft24 999 Ft3 500 Ft
30 001 gr40 000 gr0 Ft24 999 Ft4 300 Ft
0 gr40 000 gr25 000 Ft2 000 000 Ft0 Ft

PostaPont

Minimum súlyMaximum súlyMinimum értékMaximum értékSzállítási díj
0 gr2 000 gr0 Ft24 999 Ft1 000 Ft
2 001 gr5 000 gr0 Ft24 999 Ft1 200 Ft
5 001 gr10 000 gr0 Ft24 999 Ft1 400 Ft
10 001 gr15 000 gr0 Ft24 999 Ft1 600 Ft
15 001 gr20 000 gr0 Ft24 999 Ft1 800 Ft
20 001 gr25 000 gr0 Ft24 999 Ft2 000 Ft
25 001 gr30 000 gr0 Ft24 999 Ft2 200 Ft
0 gr30 000 gr25 000 Ft2 000 000 Ft0 Ft

Utánvétes fizetésre vagy online bankkártyás fizetésre van lehetőség a Simple Pay elektronikus felületen keresztül. Utánvétes fizetés esetén az áru átvételekor a futárnak kell a megrendelt termékek ellenértékét valamint a futárköltséget fizetni. Utánvétes fizetésnél a vásárolt termék ellenértékét, a szállítási díjat és a pénzkezelési díjat egy összegben a csomag kiszállításakor, a kézbesítő futártól vagy PostaPont szolgáltatás esetén a megjelölt helyen történő átvétel előtt kell megfizetni. Felhívjuk a vásárlók figyelmét, hogy utánvétes fizetés esetén a bankkártyás fizetési lehetőségről a Magyar Posta Zrt. ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni.

Adattovábbítási nyilatkozat

A Simple Pay felületén történő online bankkártyás fizetés választásával elfogadja, hogy a Web42 Informatikai fejlesztő és tanácsadó Kft. felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

A megrendelésről elektronikus számla készül.

Az Eladó minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, az Eladó erről haladéktalanul tájékoztatást küld. Eladó azonban nem vállal felelősséget a Magyar Posta Zrt. részére felróható késedelem miatt.

4. Regisztráció

Vásárlás regisztrációval (jelszó megadásával) illetve regisztráció nélkül is lehetséges. A regisztráció előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti. Kérjük ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a teljesítés/kiszállítás zökkenőmentesen történhessen. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztráció során kijelenti, hogy jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5. Regisztráció törlése

Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni.. Az erre vonatkozó üzenet megérkezését követően a Szolgáltató –teljesített rendelés esetén - köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését, melyekre az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak az irányadóak. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

6. A termékek feletti tulajdonjog átszállása

A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló Termék vételárát hiánytalanul megfizette.

7. Elállás, termékek/szolgáltatások, amelyekre nem biztosított az elállás joga

A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint.

Amennyiben a vevő rendelését véletlenül vagy tévedésből adta le, a hibás rendelés leadást követően ügyfélszolgálatunkon még szállítás előtt minden következmény nélkül lemondhatja. Kormányrendelet alapján a Vevőt (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga) illeti meg. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A Vásárló ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja.

Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja, PostaPont szállítás esetén a megadott helyszínen történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

Elállás esetén a Vevő a terméket jogosult személyesen visszaszolgáltatni a Szolgáltató lentebb meghatározott üzleteibe vagy választása szerint saját költségén küldi vissza a hivatkozott üzletek egyikébe, és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb, a vásárlással kapcsolatos költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Expressz kiszállítás esetén a normál árú házhoz szállítási díjat térítjük vissza. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

A visszaküldött árut átvevő címek listája:

1095 Budapest, Soroksári út 48. Malomudvar 2. lépcsőház 2. emelet.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv, gravírozás);

 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével)
 • A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

Az elállási jog az Eladóval szemben illeti meg a fogyasztónak minősülő Vásárlót, azaz azzal szemben, akitől a terméket vásárolta.

Ha a Vevő webáruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Az eladó fenntartja a jogot, hogy az egy felhasználó által jelentős számban és/ vagy több alkalommal vagy rendszeresen visszaküldött termékek közül egy vagy több termék vonatkozásában a visszaküldött termék(ek) befogadását elutasítsa, amennyiben a 30 napos termék-visszaküldés szolgáltatással történő visszaélést észlel, vagy alapos gyanú merül fel a 30 napos termék- visszaküldéssel való visszaélést illetően. Az eladó ilyen esetekben vizsgálatot kezdeményezhet, és amennyiben szükségesnek látja, az illetékes hatóságok felé továbbítja az ügyet.

8. Felelősség

Az Eladó nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered.

9. Kellékszavatosság

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

10. Jótállás

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

11. Szellemi tulajdon

A Tartalom a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten az eladó tulajdonát képezi és az ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja.

A Felhasználó/ Ügyfél/Vásárló a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Felhasználó/Ügyfél/Vevő– az eladó kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni.

Bármely Tartalom, amelyhez a Ügyfélnek/Vevőnek hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik.

12. Titoktartás

A Vevő/Ügyfél által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁSZF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.

A Vevő/Ügyfél a Megrendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos hozzájárulás nélkül.

Azzal, hogy az Ügyfél/Vevő információkat és adatokat közöl a Weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogot. Ugyanakkor az Ügyfél/Vevő egyetért azzal, hogy az Eladó szabadon használhatja azokat az ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat, amelyeket a Weboldalon keresztül ismertetett.

13. Kereskedelmi értesítések

A Felhasználó/ Ügyfél /Vásárló bármikor leiratkozhat az üzemeltető Kereskedelmi Értesítéseiről az alábbi módokon:

 • a Kereskedelmi Értesítésben leiratkozási linkre kattintva;
 • vagy e.mail útján kapcsolatba lépve az Eladóval.

14. Hozzászólás

A hozzászólás írásával a felhasználó elfogadja az alábbi moderációs alapelveket, és a hozzászólás megírásakor ezeket betartja:

 • a Felhasználó kizárólag a Termék leírásával, annak használatával kapcsolatos információkat oszthat meg. Konkrét Megrendelés teljesítésével, kedvezményes ajánlatokkal összefüggő információk megosztása tilos;
 • a hozzászólás megfogalmazása kizárólag magyar nyelven történhet, kivételt képeznek ez alól azon technikai jellegű idegen nyelvű kifejezések, illetve szakszavak, amelyek használata a köznyelvben elterjedt;
 • tilos a gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas kifejezések használata, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek és hivatkozások megosztása;
 • a Felhasználó köteles az arra vonatkozó, megfelelő kategóriába feltölteni hozzászólását;
 • a Felhasználó felel azért, hogy az általa közzétett információ valós, helyes, nem tartalmaz megtévesztő információkat, és nem sérti mások jogait;
 • a tilos reklámot, hirdetést, az Eladó tevékenységével megegyező weboldalak, cégek elérhetőségét, valamint személyes adatokat közzétenni;
 • a hozzászólás a Felhasználó/Ügyfél/Vevő tájékoztatására szolgál, az Eladóval történő kommunikációra nem használható.

A fenti moderálási alapelvek megsértése esetén az Eladó jogosult a Felhasználó értékelését részben vagy egészben törölni.

15. Vis maior

E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, az eladót érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi az eladó számára a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.

A felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.

Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

16. Alkalmazandó jog, panaszkezelés, jogérvényesítés

Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

PANASZKEZELÉS

Társaságunk a fogyasztói panaszok kezelését a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően végzi.

A társaságunknak, illetve a társaságunk érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát az alábbi elérhetőségeken tudja közölni:

Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik, az info@egeszseg42.hu email címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a TELEFONSZÁM telefonszámon. Regisztrált felhasználó a webáruház “Reklamáció” menüpontján keresztül elérhető bejelentő űrlap kitöltésével is beküldheti a panaszát.

Amennyiben személyesen kíván panaszt tenni, azt az alábbi címen teheti meg:

1095 Budapest, Soroksári út 48. Malomudvar 2. lépcsőház 2. emelet.

Panaszt tehát az alábbiak szerint tud tenni a fogyasztó:

a) Írásban:

 • Posta cím: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.
 • Email cím: info@egeszseg42.hu

b) Szóban:

 • Telefonszám: +36(70) 677-5999
 • Személyesen: 1095 Budapest, Soroksári út 48. Malomudvar 2. lépcsőház 2. emelet.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a (6) bekezdésben foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. Cégünknek tehát az írásbeli panasz írásbeli megválaszolására annak beérkezését követő 30 nap áll rendelkezésére.

Az eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Az írásbeli panaszt eladó a beérkezést követően harminc napon belül megvizsgálja, amelyre köteles írásbeli érdemi, indokolt választ adni és intézkedni annak közlése iránt.

A panasz elutasítása esetén az eladó köteles tájékoztatást adni arról, hogy a fogyasztó mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyének, telefonos és internetes elérhetőségének, valamint levelezési címének feltüntetésével.

A panasz elutasítása esetén a vásárló fogyasztóvédelmi hatósághoz, illetve békéltető testülethez fordulhat a panasz jellege szerint.

A cégünk székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:

Pest Megyei Békéltető Testület

CÍM: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

LEVELEZÉSI CÍM: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

TELEFONSZÁM: nincs

EMAIL CÍM: pmbekelteto@pmkik.hu

HONLAP CÍM: http://panaszrendezes.hu

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben társaságunk és a vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita társaságunkkal való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva vásárló számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.
 • Bírósági eljárás kezdeményezése: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
 • Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

ELÁLLÁS

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az ilyen termékek visszavétele a Szolgáltatótól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható. Amennyiben a Fogyasztó még nem kezdte meg ezen, a kivételszabály alá tartozó termékek használatát, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja. (pl. étrend-kiegészítő)
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a weboldala Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a weboldal működési módját és feltételeit, vagy a jogszabályi környezet változását. Ilyen esetekben az Általános Szerződési Feltételek módosított változata jelenik meg az oldalon. Az Általános Szerződési Feltételek tartalmát érdemes időről-időre figyelni a Weboldalon. Az Általános Szerződési Feltételek ellen, azok Weboldalon történő közzétételét követően, a felhasználó/ügyfél/vevő tiltakozhat.

17. Egyéb rendelkezések

A https://shop.egeszseg42.hu weboldal magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

Eladó kijelenti, hogy a webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasolt megtenni az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Társaság nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Tárhelyet biztosító szolgáltató: Netmarker Kft., Cím: 1115 Budapest, Csóka utca 3/a 1. em. 55., Cégjegyzékszám: 01-09-876616, Adószám: 13851590-3-43, Telefon: +3620-6617-407, e-mail cím: support@netmarker.eu.

Iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkreFeliratkozás után értesülést kap az újdonságainkról, legújabb hasznos ötleteinkről. A hírlevélről bármikor leiratkozhat.